Op het gebied van appartementsrecht zijn onderwerpen als splitsingsakte, huishoudelijk reglement, nietige of vernietigbare besluiten belangrijke onderwerpen. Van de Riet Advocaten beschikt over een gedegen kennis op dit gebied.

Vaak leeft de wens om een splitsingsakte te wijzigen, met name wanneer bepaalde kosten op basis van breukdelen of juist voor gelijke delen als onrechtvaardig worden beschouwd. Moet een eigenaar meebetalen aan het onderhoud van de parkeergarage, terwijl hijzelf geen parkeerplaats heeft? Betaalt een klein appartement evenveel als een groot appartement voor glasbewassing of het onderhoud van de tuin? Bij een wijziging van de splitsingsakte komt heel wat kijken. In elke akte is opgenomen dat de eigenaars verplicht zijn om bij te dragen in de schulden en kosten die voor rekening van de gezamenlijke eigenaars komen. Deze bijdrage wordt meestal vastgesteld op basis van breukdelen. De breukdelen worden vastgesteld op basis van de vierkante meters van de appartementen en soms ook parkeerplaatsen. Ten aanzien van bepaalde kostensoorten is het logisch en redelijk dat deze op basis van breukdelen worden omgeslagen en ten aanzien van bepaalde kostensoorten is het logisch en redelijk dat deze worden omgeslagen op basis van gelijke delen.

Het komt regelmatig voor dat een eigenaar niet wil meewerken aan een ter vergadering genomen besluit. Kan hij het besluit vernietigen? Of is het betreffende besluit al nietig omdat het in strijd is met de statuten? Soms kan een besluit pas vernietigd worden wanneer een eigenaar schade lijdt en aan hem geen redelijke schadeloosstelling is aangeboden.

Van de Riet Advocaten
Laan van Chartroise 168
3552 EZ UTRECHT

Tel. +31 (0) 30 - 785 2537
Fax. +31 (0) 30 - 785 2572 

info@rietvast.nl
www.rietvast.nl
Kamer van Koophandel: 80171508


Wij houden het nieuws natuurlijk in de gaten en selecteren regelmatig onderwerpen waarvan wij denken dat die voor onze branche relevant zijn. Dit doen we in onze rubriek "Blik op dossiers".

Blijf op de hoogte en volg onze artikelen op de website, maar ook op de sociale kanalen.

Contact ons

Al bijna 25 jaar ervaring in deskundig juridisch advies

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij betrekken u graag bij ons werk! Hieronder schrijft u zich in voor de digitale nieuwsbrief van Van de Riet Advocaten.

Locatie

Laan van Chartroise 168
3552 EZ UTRECHT

Phone: +31 (0) 30 - 785 2537
Fax. +31 (0) 30 - 785 2572

Email: info@rietvast.nl
Internet: www.rietvast.nl
Kamer van Koophandel: 80171508

 

Copyrights 2021 HUN. All right reserved; Design by www.hun.nl webdevelopment