Op zoek naar een advocaat voor uw vastgoedvragen? Contact

VASTGOEDRECHT

Het vastgoedrecht vormt het brede kader waarbinnen diverse deelgebieden onderscheiden kunnen worden. Vaak krijgt een eigenaar of gebruiker van vastgoed te maken met zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke regels. De wet- en regelgeving op het gebied van vastgoed is steeds complexer geworden.

Lees meer

GOEDERENRECHT

Van de Riet Advocaten heeft ruime (proces)ervaring met betrekking tot financiële aspecten van vastgoed. Denk aan (her)financieringsovereenkomsten, te vestigen zekerheden zoals pandrecht of hypotheek of een borgstelling. Maar denk ook aan het doen laten vernietigen van een zakelijke of particuliere borg.

Lees meer

HUUR

Veel (ROZ) modellen behoeven vaak aanpassing of gebruiker is zich niet bewust van bepaalde gevolgen die in deze set algemene voorwaarden is vervat. Denk aan boeteclausules, koopopties, afspraken over een verbouwing in het gehuurde en hoe hiermee om te gaan bij het beëindigen van bijvoorbeeld een huurovereenkomst. 

Lees meer

ERFPACHT

Een recht van erfpacht is een zakelijk recht, dat de erfpachter de bevoegdheid geeft een onroerende zaak te houden en te gebruiken. De erfpachter heeft, tenzij in de vestigingsakte anders bepaald, hetzelfde genot van de zaak als een eigenaar. De inhoud, de rechten en plichten worden bepaald in de vestigingsakte.

Lees meer

Al bijna 25 jaar ervaring in deskundig juridisch advies

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij betrekken u graag bij ons werk! Hieronder schrijft u zich in voor de digitale nieuwsbrief van Van de Riet Advocaten.

Locatie

Laan van Chartroise 168
3552 EZ UTRECHT

Phone: +31 (0) 30 - 785 2537
Fax. +31 (0) 30 - 785 2572

Email: info@rietvast.nl
Internet: www.rietvast.nl
Kamer van Koophandel: 80171508

 

Copyrights 2021 HUN. All right reserved; Design by www.hun.nl webdevelopment