Het vastgoedrecht vormt het brede kader waarbinnen diverse deelgebieden onderscheiden kunnen worden. Vaak krijgt een eigenaar of gebruiker van vastgoed te maken met zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke regels. De wet- en regelgeving op het gebied van vastgoed is steeds complexer geworden.

Met bijna 25 jaar ervaring kan Van de Riet Advocaten u licht in de duisternis bieden en op maat gesneden advisering leveren. Daarnaast beschikken wij over ruime proceservaring in zowel civielrechtelijke als bestuursrechtelijke en arbitrageprocedures. Ook de behaalde specialisatieopleidingen "Grotius onroerend goed en "Grotius bestuursrecht" onderstrepen de focus van kantoor.

Cliënten geven hun vertrouwen in verband met juridische bijstand bij onderhandelingen, contracteren of het op andere wijze bewerkstelligen van hun vastgoedvisie. Voorts legt het advocatenkantoor zich toe op advisering en het procederen in lastige kwesties binnen het VvE-recht, huur- en kooprecht, bouwrecht, burenrecht, erfpacht- en opstalrecht.

Denk bijvoorbeeld aan het vorderen van een contractuele boete bij te late of gebrekkige oplevering of juist het voeren van verweer, het indienen van een schorsingsverzoek om de bouw te stoppen of juist het voeren van verweer, erfgrensgeschillen, verjaringsperikelen, canonverhoging, vernietiging van een borgstelling, bonje binnen de VVE besluitvorming, het inroepen van ontruimingsbescherming, het maken van bezwaar tegen een last onder dwangsom of bestuurlijk handhaving, het claimen van planschade, het redigeren van een verkoopcontract voor een herontwikkeling, geschillen over dubbele verkoop van onroerend goed, optierechten of een gemeentelijk voorkeursrecht van koop en het opheffen van beslag. Het is slechts een greep uit de diverse onderwerpen waar u mee te maken kunt krijgen.

Van de Riet Advocaten
Laan van Chartroise 168
3552 EZ UTRECHT

Tel. +31 (0) 30 - 785 2537
Fax. +31 (0) 30 - 785 2572 

info@rietvast.nl
www.rietvast.nl
Kamer van Koophandel: 80171508


Wij houden het nieuws natuurlijk in de gaten en selecteren regelmatig onderwerpen waarvan wij denken dat die voor onze branche relevant zijn. Dit doen we in onze rubriek "Blik op dossiers".

Blijf op de hoogte en volg onze artikelen op de website, maar ook op de sociale kanalen.

Contact ons

Al bijna 25 jaar ervaring in deskundig juridisch advies

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij betrekken u graag bij ons werk! Hieronder schrijft u zich in voor de digitale nieuwsbrief van Van de Riet Advocaten.

Locatie

Laan van Chartroise 168
3552 EZ UTRECHT

Phone: +31 (0) 30 - 785 2537
Fax. +31 (0) 30 - 785 2572

Email: info@rietvast.nl
Internet: www.rietvast.nl
Kamer van Koophandel: 80171508

 

Copyrights 2021 HUN. All right reserved; Design by www.hun.nl webdevelopment