Ook ten aanzien van dit spectrum heeft Van de Riet Advocaten ruime kennis en ervaring. Denk aan een gewenste (of juist een te bestrijden) bestemmingsplanwijziging, een omgevingsvergunning, een Spoorwegwetvergunning, de Natuurbeschermingswetvergunning en de perikelen omtrent de toetsing aan de Vogel- en Habitatrichtlijn (bijvoorbeeld van belang bij windturbineprocedures). Het indienen van een klacht bij het Aarhus Convention Compliance Committee (Verdrag van Aarhus) of bij de European Court of Human Rights (het Europese Hof van de rechten van de mens).

Een bijzonder aandachtsgebied betreft het snijvlak van privaatrecht en publiekrecht, zoals de Wet voorkeursrecht gemeenten, planschade en nadeelcompensatie, overheidsaansprakelijkheid, het gebruik van anterieure overeenkomsten en grondexploitatieovereenkomsten. Soms hebben privaatrechtelijke aspecten invloed op de uitkomst van bestuursrechtelijke procedures, zoals de aanwezigheid van een evidente privaatrechtelijke belemmering of burenrechtelijke beletsels ondanks de aanwezigheid van een vergunning. Een goede kennis van zowel het privaat- als publiekrecht is dan onontbeerlijk. 

Van de Riet Advocaten
Laan van Chartroise 168
3552 EZ UTRECHT

Tel. +31 (0) 30 - 785 2537
Fax. +31 (0) 30 - 785 2572 

info@rietvast.nl
www.rietvast.nl
Kamer van Koophandel: 80171508


Wij houden het nieuws natuurlijk in de gaten en selecteren regelmatig onderwerpen waarvan wij denken dat die voor onze branche relevant zijn. Dit doen we in onze rubriek "Blik op dossiers".

Blijf op de hoogte en volg onze artikelen op de website, maar ook op de sociale kanalen.

Contact ons

Al bijna 25 jaar ervaring in deskundig juridisch advies

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij betrekken u graag bij ons werk! Hieronder schrijft u zich in voor de digitale nieuwsbrief van Van de Riet Advocaten.

Locatie

Laan van Chartroise 168
3552 EZ UTRECHT

Phone: +31 (0) 30 - 785 2537
Fax. +31 (0) 30 - 785 2572

Email: info@rietvast.nl
Internet: www.rietvast.nl
Kamer van Koophandel: 80171508

 

Copyrights 2021 HUN. All right reserved; Design by www.hun.nl webdevelopment