De in omloop zijnde (meestal ROZ) modellen behoeven vaak aanpassing of een gebruiker is zich niet bewust van bepaalde gevolgen die in deze set algemene voorwaarden is vervat. Denk aan opgenomen boeteclausules, koopopties, afspraken over een verbouwing in het gehuurde en hoe hiermee om te gaan bij het einde van de huurovereenkomst, huurprijsaanpassing of een onjuiste kwalificatie van het toepasselijke huurregime. Hierover bestaat veel jurisprudentie.

Wanneer sprake is van verhuur van bedrijfsruimten dan maakt het verschil of het bedrijfsruimte betreft als bedoeld in artikel 7:290 lid 2 BW of bedrijfsruimten ex artikel 7:230 a lid 1 BW. In geval van middenstandsbedrijfsruimte geniet de huurder een ruime huurbescherming. Een huuropzegging met een beoogde ontruiming is in dat laatste geval alleen mogelijk wanneer de rechter zulks beslist of uiteraard bij wederzijdse instemming.

In de huurovereenkomst wordt de contractuele bestemming vastgelegd, bijvoorbeeld dat het gehuurde uitsluitend zal worden bestemd om te worden gebruikt als bedrijfsruimte voor autohandel. Het komt geregeld voor dat een ROZ-huurovereenkomst wordt gebezigd met in de koptekst ‘Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’, in plaats van bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 lid 2 BW. De benaming of het gebruik van een model is echter niet bepalend. Beslissend is hetgeen partijen bij het aangaan van de huurovereenkomst omtrent het gebruik voor ogen heeft gestaan (o.a. HR 3 december 2004, LJN 4783 en rb. Amsterdam, 5 oktober 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:6608, Hof Den Haag 31 oktober 2003 Prg 2004, 6171). Ook de bestuursrechtelijke bestemming is niet relevant (Hof Amsterdam 31 januari 2012, LJN BV4292).

Wanneer een onjuiste kwalificatie is gebruikt dan kan een huuropzegging nietig of onuitvoerbaar zijn. Hierover wordt geregeld geprocedeerd en Van de Riet Advocaten heeft hiermee geruime ervaring. Daarnaast zijn veel voorkomende onderwerpen: huurprijswijzigingsprocedures, de aanwezigheid van een gebrek, ontruimingen vanwege huurachterstanden en discussies over oplevering of door huurder aangebrachte veranderingen aan het gehuurde.

Van de Riet Advocaten
Laan van Chartroise 168
3552 EZ UTRECHT

Tel. +31 (0) 30 - 785 2537
Fax. +31 (0) 30 - 785 2572 

info@rietvast.nl
www.rietvast.nl
Kamer van Koophandel: 80171508


Wij houden het nieuws natuurlijk in de gaten en selecteren regelmatig onderwerpen waarvan wij denken dat die voor onze branche relevant zijn. Dit doen we in onze rubriek "Blik op dossiers".

Blijf op de hoogte en volg onze artikelen op de website, maar ook op de sociale kanalen.

Contact ons

Al bijna 25 jaar ervaring in deskundig juridisch advies

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij betrekken u graag bij ons werk! Hieronder schrijft u zich in voor de digitale nieuwsbrief van Van de Riet Advocaten.

Locatie

Laan van Chartroise 168
3552 EZ UTRECHT

Phone: +31 (0) 30 - 785 2537
Fax. +31 (0) 30 - 785 2572

Email: info@rietvast.nl
Internet: www.rietvast.nl
Kamer van Koophandel: 80171508

 

Copyrights 2021 HUN. All right reserved; Design by www.hun.nl webdevelopment