Een recht van erfpacht is een zakelijk recht, dat de erfpachter de bevoegdheid geeft eens anders onroerende zaak te houden en te gebruiken. De erfpachter heeft, tenzij in de vestigingsakte anders bepaald, hetzelfde genot van de zaak als een eigenaar. De inhoud van het recht van erfpacht, de rechten en plichten, wordt verder bepaald in de vestigingsakte.

Van de Riet Advocaten is gespecialiseerd op het terrein van de stedelijke erfpacht en opstal. Met name in de vier grote steden van de Randstad wordt actief aan erfpacht gedaan. Een heet hangijzer is steeds weer het moment waarop een gemeente als grondeigenaar de canon herziet na meestal een lange periode. De erfpachter ziet zich dan doorgaans geconfronteerd met een enorme stijging van de vergoeding die hij voor het gebruik van de grond moet betalen.

Van de Riet Advocaten heeft veel kennis op het gebied van de regelgeving en jurisprudentie hieromtrent en de diverse erfpachtvoorwaarden welke in omloop zijn. Ook worden erfpachtcontracten beoordeeld en worden erfpachters bijgestaan ten tijde van een beoogde canonherziening. Hierbij is een gedegen kennis op het gebied van de juridische grondslagen en de gebezigde taxatietechnische grondslagen en de totstandkoming van het canonpercentage onontbeerlijk.

Ook is regelmatig aan de orde de situatie dat een tijdelijke erfpacht niet wordt verlengd. Hoe dan om te gaan met de bestaande opstallen? Moet er een vergoeding worden betaald? Actueel is ook de vervroegde herziening van erfpachttijdvakken die de gemeente Amsterdam heeft geïntroduceerd. Wilt u de canon afkopen? Is het aanbod van de gemeente redelijk?

Van de Riet Advocaten
Laan van Chartroise 168
3552 EZ UTRECHT

Tel. +31 (0) 30 - 785 2537
Fax. +31 (0) 30 - 785 2572 

info@rietvast.nl
www.rietvast.nl
Kamer van Koophandel: 80171508


Wij houden het nieuws natuurlijk in de gaten en selecteren regelmatig onderwerpen waarvan wij denken dat die voor onze branche relevant zijn. Dit doen we in onze rubriek "Blik op dossiers".

Blijf op de hoogte en volg onze artikelen op de website, maar ook op de sociale kanalen.

Contact ons

Al bijna 25 jaar ervaring in deskundig juridisch advies

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij betrekken u graag bij ons werk! Hieronder schrijft u zich in voor de digitale nieuwsbrief van Van de Riet Advocaten.

Locatie

Laan van Chartroise 168
3552 EZ UTRECHT

Phone: +31 (0) 30 - 785 2537
Fax. +31 (0) 30 - 785 2572

Email: info@rietvast.nl
Internet: www.rietvast.nl
Kamer van Koophandel: 80171508

 

Copyrights 2021 HUN. All right reserved; Design by www.hun.nl webdevelopment